Waarom de POP-app?


Steeds meer zorgmanagers vragen dringend digitale management informatie om snel en eenvoudig overzicht te creëren in de capaciteiten van het personeel.  Daarom hebben wij de Persoonlijk Ontwikkel Platform – app ontwikkeld.

Bevoegd, maar ook bekwaam?


Om te werken in een zorginstelling dient iemand bevoegd én bekwaam te zijn. Het aantonen van bevoegdheid is niet de uitdaging, dit doe je met je diploma. Bekwaamheid op de benodigde handelingen is lastiger. Elke zorginstelling staat voor de uitdaging om alle relevante handelingen af te toetsen, maar wanneer is iemand eigenlijk bekwaam in wat hij doet? En hoe toets je dat? Toetsen van zorgmedewerkers kost tijd en dus capaciteit en geld.

Met de POP-app heb je snel overzicht van alle bekwaamheden en houd je deze gegevens gemakkelijk up-to-date.

stickman_vink

Geen papieren lijsten meer nodig


Veelal wordt de toetsing uitgevoerd op uitgeprinte observatielijsten en worden de bekwaamheden bijgehouden in Excel-sheets of in aparte applicaties. Dit is geen geïntegreerd geheel. De de protocollen van Vilans (Landelijke kennisorganisatie voor zorgprotocollen) en het monitoren van de bekwaamheden van medewerkers lopen langs elkaar heen. Dit zorgt voor veel stress voor een audit of bij een bezoek van de inspectie, omdat dit veelal nog even snel in orde moet worden gemaakt. Met de POP-app is al deze informatie snel en overzichtelijk beschikbaar.

Snel en gemakkelijk aftoetsen, resultaten worden direct verwerkt


Het aantal medewerkers x het aantal handelingen binnen het niveau van de medewerker levert enorm veel bekwaamheden op om af te toetsen. Dit kost teveel tijd en geld. Met behulp van de POP-app kan de kwaliteitsafdeling samen met de zorgcoördinatoren gericht onderzoek doen naar de daadwerkelijk uit te voeren handelingen binnen de wijk en wordt doelgericht gewerkt aan een juiste balans in kosten, tijdbesteding en het voorkomen van risico’s.