Hoe werkt het?


De POP-app zorgt voor het continue aantoonbaar maken dat het zorgpersoneel bekwaam is. Naast dat dit een eis is vanuit accrediterende instanties en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), wil je als zorgorganisatie dit zelf ook in kaart gebracht hebben om het beleid te optimaliseren en zo de beste zorg aan de cliënten te bieden.

Het uitgangspunt van de toezichthoudende instanties voor het toetsen op bekwaamheid zijn de protocollen en observatielijsten van Vilans.

Registratie van bekwaamheden


Voordat het zorgpersoneel aan de slag kan, worden alle gegevens van medewerkers inclusief de bevoegdheden geïmporteerd. Ook van alle protocollen en observatielijsten worden bestanden gemaakt welke automatisch worden geüpload bij de juiste bekwaamheid.

Als het systeem gevuld is, begint de initiële registratie van de bekwaamheden binnen de organisatie. Daarna kan het personeel aan de slag. Elke medewerker kan via een portaal eenvoudig zijn bekwaamheid of niet bekwaamheid aangeven bij de handelingen die horen bij het toegekende niveau. Na een validatie van de initiële registratie door de zorgcoördinator, wordt zichtbaar waarmee de medewerker aan de slag kan en wanneer toetsingen noodzakelijk zijn. Ook kunnen afspraken voor aftoetsing via de POP-app worden ingepland.

Het aftoetsen


De uitvoering is simpel: elke toetsing is in een mobiele app beschikbaar in de vorm van een PDF document waarin alle informatie is opgenomen: de toetsing informatie, het protocol en de volledige observatielijst.

Tijdens de aftoetsing kan de observatielijst gemakkelijk ingevuld/afgevinkt worden op het mobiele apparaat en worden alle bevinding direct verwerkt. Er komt geen papier of pen meer aan te pas! Het is mogelijk om eventueel commentaar voor de medewerker op te nemen zodat er geen schriftelijke verslaglegging hoeft plaats te worden. Deze kan ook via een voice-recorder worden ingesproken.

Scholing


Maar de POP-app kan meer! Om de kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen is ook scholing nodig. Daarom kan de app worden aangevuld met gerichte e-learning modules die aansluiten bij de geplande toetsen. Op deze manier kan een zorgorganisatie een heel gericht aanbod bieden voor e-learning dat naadloos aansluit op de toetsingspraktijk.

De oplossing geeft per medewerker inzicht in de status rondom de effectiviteit van de leermodules, de te besteden tijd en de behaalde PE punten. De content en de registratie van de PE punten wordt door ons verzorgd.

De POP-app kan ook met regelmaat een pop-up sturen met een kennisvraag die beantwoord moet worden. Bijvoorbeeld: wat is een “hypo” of een “hyper” en wat moet je dan doen? Zo wordt de kennis van de medewerkers op een luchtige en speelse manier op peil gehouden.

Een beveiligde cloud omgeving voor alle betrokkenen


Voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren en beheersen van handelingen, zoals het management, de teamleider, de zorgcoördinator, de medewerker en de HR afdeling is een eigen portaal beschikbaar met alle relevante informatie. Ook de interne en externe controleurs kunnen via een inlogcode toegang krijgen.

Verdere ontwikkeling / mogelijkheden


De POP-app geeft ook de mogelijkheid om alle deskundigheid bevorderende lessen, zoals cursussen en e-learning content te koppelen aan de handelingen. Dit geldt voor alle niveaus.

Buiten dat de medewerker het protocol en de observatielijst ontvangt, kan deze ook de opdracht krijgen de e-learning of een klinische les te volgen voordat deze wordt afgetoetst. Zo ontstaat een gesloten systeem van bekwaamheid en deskundigheid met andere opleidingsmogelijkheden.