Besparing tijd en geld


De POP-app is een simpel, effectief, kwaliteit verhogend maar vooral ook een transparant platform. Wij durven gerust te stellen dat het gebruik ervan resulteert in een besparing van tijd en geld.

Software robot


In de huidige situatie besteedt de kwaliteitsafdeling veel tijd aan het maken van een vertaalslag van de Vilans protocollen naar een eigen beheerssysteem.

In de POP-app haalt een software robot, met behulp van de Vilans inloggegevens van de zorginstelling, alle benodigde informatie in Vilans automatisch op uit het Vilans portaal en maakt deze informatie op de gewenste manier beschikbaar in de POP-app. Denk aan de protocollen in PDF vorm en alle vragen uit de observatielijst gestructureerd in een mobiel invulformulier.

Minder voorbereidingstijd


Op basis van ervaring is vastgesteld dat de toetsing van de handelingen  minder voorbereidingstijd nodig heeft en dat de toetsing intern kan plaatsvinden.

Door het gebruik van de oplossing wordt per toets afnemer/leidinggevende een tijdbesparing gerealiseerd van ongeveer 25 % per jaar:

  • Besparing op voorbereidingstijd
  • Niet meer printen van de protocollen en voorbereidingstijd
  • Niet meer scannen van ingevulde observatielijsten
  • Geen mailverkeer meer nodig
  • Geen tijd meer nodig voor het invullen en beheren van een Excelsheet

Mobiele app


Om alle informatie snel, overal en altijd beschikbaar te maken, was de keuze voor een mobiele app al snel gemaakt. Met een app wordt tijdbesparing snel gerealiseerd en de investering wordt binnen een jaar terugverdiend.

Automatische administratieve afhandeling


Na het drukken op de bekwaam toets in de mobiele app wordt het gehele administratieve proces automatisch uitgevoerd. De einddatum wordt berekend op basis van de geldigheidstermijn bij de handeling en de medewerker krijgt direct een certificaat in zijn portaal. De medewerker kan via het portaal snel inzicht krijgen in zijn of haar bekwaamheden status. Bij het verlaten van de organisatie kan de medewerker dus eenvoudig de bekwaamheden aantonen en hoeft de medewerker niet meer alles opnieuw af te toetsen.

Ook heeft de HR afdeling toegang via een eigen HR portaal tot alle benodigde informatie. Door de wijziging van de geldigheidsdatum is altijd bekend wanneer weer een nieuwe aftoetsing dient plaats te vinden en kunnen zorgcoördinatoren dit goed afstemmen op de planning.

Altijd en overal raadplegen van protocollen en observatielijsten


Iedere POP-app gebruiker kan eenvoudig op elk gewenst moment alle protocollen en observatielijsten raadplegen zonder gebruik te maken van het Vilans portaal. In de POP-app zijn alle protocollen en observatielijsten in PDF vorm beter leesbaar dan vanuit het Vilans portaal en is het niet noodzakelijk om in te loggen op het Vilans portaal.

Altijd klaar voor een audit


Voordat een audit gaat plaatsvinden, moeten er vaak voorbereidingen worden getroffen door een zorginstelling. Met de POP-app hoeft er niets te worden voorbereid. Er is real-time inzicht in de huidige situatie en ook is het mogelijk om een trendanalyse te tonen zodat eventueel bij een management review kan worden bijgestuurd.

Bekwaamheden Management en kwaliteitsborging


De POP-app is ontwikkeld vanuit de gedachte van een kwaliteitssysteem. Het ingeven van kwaliteitsdoelstellingen, de uitvoering van het aftoetsen, het periodiek beoordelen van de situatie en het bijsturen in bekwaamheidsgebieden is onderdeel van deze oplossing.

Voor zorgdirecteuren en bestuurders is in één oogopslag inzichtelijk te maken in hoeverre de organisatie als geheel voldoet aan de gestelde eisen voor certificerende instellingen, zorgverzekeraars en de IGJ. De POP-app brengt de gegevens overzichtelijk in beeld.